Kalkulator urlopu macierzyńskiego - Kalkulator ciąży

Tags: mama, poradnik, urlop

"(...) Nie wiesz ile trwa urlop macierzyński? Nasz kalkulator urlopu macierzyńskiego pomoże Ci obliczyć wymiar i inne ważne informacje na temat urlopu przysługującego matce i ojcu dziecka.Od stycznia 2010 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o urlopie macierzyńskim i dodatkowym urlopie tacierzyńskim (ojcowskim). W 2011 r. urlop macierzyński przysługujący po urodzeniu jednego dziecka to więc 20 tygodni. Po urodzeniu bliźniąt matce przysługuje 31 tygodni; w przypadku każdego kolejnego dziecka, wymiar urlopu powiększa się o 2 tygodnie (do 37 tygodni po urodzeniu pięciorga lub więcej dzieci).Zmianą jest też dodatkowy urlop macierzyński. Fakultatywna część urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka w 2011 roku – wyniesie 2 tygodnie; w 2012 roku i w 2013 roku – 4 tygodnie; w 2014 roku osiągnie maksymalny wymiar – 6 tygodni. Urlop ojcowski jest nieobowiązkowy i wynosi obecnie 1 tydzień. Dodatkowo tata może pójść na urlop dla pracownika - ojca wychowującego dziecko. W 2011 roku urlop dla pracownika - ojca wychowującego dziecko - tata ma prawo wykorzystać, jeśli matka zrezygnuje z części urlopu macierzyńskiego.Więcej informacji o zmianach w kodeksie pracy związanych z urlopem macierzyńskim można znaleźć w artykule pt. "Urlop macierzyński od 2010 roku".ia 2010 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o urlopie macierzyńskim i dodatkowym urlopie tacierzyńskim (ojcowskim). W 2011 r. urlop macierzyński przysługujący po urodzeniu jednego dziecka to więc 20 tygodni. Po urodzeniu bliźniąt matce przysługuje 31 tygodni; w przypadku każdego kolejnego dziecka, wymiar urlopu powiększa się o 2 tygodnie (do 37 tygodni po urodzeniu pięciorga lub więcej dzieci).Zmianą jest też dodatkowy urlop macierzyński. Fakultatywna część urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka w 2011 roku – wyniesie 2 tygodnie; w 2012 roku i w 2013 roku – 4 tygodnie; w 2014 roku osiągnie maksymalny wymiar – 6 tygodni. Urlop ojcowski jest nieobowiązkowy i wynosi obecnie 1 tydzień. Dodatkowo tata może pójść na urlop dla pracownika - ojca wychowującego dziecko. W 2011 roku urlop dla pracownika - ojca wychowującego dziecko - tata ma prawo wykorzystać, jeśli matka zrezygnuje z części urlopu macierzyńskiego.Więcej informacji o zmianach w kodeksie pracy związanych z urlopem macierzyńskim można znaleźć w artykule pt. "Urlop macierzyński od 2010 roku". (...)"